تبلیغات
ッlove_rapッ

♛پســــــت ثابت♛

15 اسفند 95 17:08

♥نویسنده♥ : ♛ᵽȺɍsȺ♛
سلام بهه! قدم رنجه کردین پروبچ بازدید کننده راضی نبودم

بگذریم من پارسام حوصله اون وبو دیگه نداشتم :/

با تبادل لینک موافقم ... حالا چه پسر چه دختر فرقی نداره 

نظر دادی آبمون بهتره تو یه جوب میره  

قانون خاصی ندارم برید و خوش باشید تو وبم به سلامت:)

♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 12 فروردین 97  15:32

مــهـــم نــیـــســـت !×

18 مرداد 97 01:00

♥نویسنده♥ : ♛ᵽȺɍsȺ♛
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,

مــهـــم نــیـــســـت چـــقـــدر بـــالایــــی،

مـــهـــم ایـــنـــه که اون بــــالا

لاشــــخــــوری یــــا عقاب . . .♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 18 مرداد 97  01:26

×210

20 خرداد 97 19:14

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

باور بعضی قصه ها، بدجوری سخته...
تبری که باغو میکُشت، دستَش از چوب درخته...♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 20 خرداد 97  19:14

×209

5 خرداد 97 18:55

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

اونـ سِتآرِهـ کِهـ از هَمِهـ پُر نور تَرِهـ، 
فَقَطـ مآلـِ تو نیستـ. دآرِهـ بِهـ هَمِهـ چِشمَکـ میزَنِهـ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: -  -

×208

1 خرداد 97 20:42

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

کجای این شهر قدم میزنی..
میخواهم کاملا اتفاقی, از آنجا رد شوم♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  20:42

×207

1 خرداد 97 17:44

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,

به بعضیا باید گفتـ 
"اِ! شما همونیـ هستیـ کهـ هیچـ گُـHِیـ نیستیـ؟ 


یهـ اِمضا میدیـ؟ :|♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  17:51

×206

1 خرداد 97 14:07

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


دیوانهـ تر از خویشـ, کسیـ میجُستَمـ
دستمـ بِگرِفتَندو بهـ دستمـ دادند.. :)♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  14:08

×205

1 خرداد 97 13:47

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ , فـــاز سنگین☞✘ ,


غَمات مال من بود, با اون آشتی..
پس تف تو خاطراتی ک با هم داشتیم!♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  13:48

×204

1 خرداد 97 13:43

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ , فـــاز سنگین☞✘ ,انقد چوب سادگیمو خوردمـ, درخت میبینم گرسنهـ م میشهـ! :))♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  13:45

×203

1 خرداد 97 13:41

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,وقتیـ کهـ داغونیـ, فقطـ یهـ نفر میتونهـ آرومتـ کنهـ
اونمـ کسیـ کهـ داغونتـ کردهـ..♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  13:42

×202

1 خرداد 97 13:38

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

کاشـ دکتریـ در اینـ شهر پِیدا میشُد و تو را بَرایَمـ تَجویز میکَرد.
تا باورتـ شود حالـ منـ فقطـ با تو خوبـ میشود :)♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  13:40

×201

1 خرداد 97 13:33

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


با دنیا عوضت نمیکنم..
البته تو ک خودت دنیامی..♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  13:36

×200

1 خرداد 97 09:14

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


دو تا عاشقـ زیرِ بارونـ, یکیشونـ خیسـ, یکیشونـ نیسـ..♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  09:16

×199

1 خرداد 97 09:10

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


تو زندگیـِ هَمِهـ هَمیشِهـ یِهـ نَفر هَستـ, بدونـِ اینکهـ باشِهـ..♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  09:13

×198

1 خرداد 97 09:08

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

دلمـ کهـ بِهِشـ خوشـ شد, دِلـ خوشیامو کُشتـ..♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  09:09

×197

1 خرداد 97 09:04

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,


اما از اولـ  "نارفیقـ" خیلیـ بهترهـ تا رفیقـ نیمهـ راهـ...!♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  09:07

×196

1 خرداد 97 09:02

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,بیشعور ترینو نفهمـ ترینو بیـ مَنطِقـ ترینـ دلتَنگیِـ دنیارو, نسبتـ بهـ آدمیـ با همینـ خصوصیاتـ دارمـ!♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  09:04

×195

1 خرداد 97 09:01

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


اینـ روزا میگذرنـ, اما منـ ازشونـ نمیگذرمـ..!♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  09:02

×194

1 خرداد 97 08:58

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

کاشـ یکیـ باشهـ کهـ باهاشـ حرفـ بزنیـ, سَبُکـ شیـ, نهـ پَشیمونـ...!♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  09:00

×193

1 خرداد 97 08:54

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


گریهـ نکنـ. کسیـ لیاقَتِشو نَدارهـ.
اونیمـ کهـ دارِهـ.., طاقَتِشو ندارهـ :)♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  08:57

×192

1 خرداد 97 08:51

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


بیزارَمـ...
از هر مسئلهـ ایـ کهـ تنهاراهـِ حَلَشـ, گُذَرِ زَمانـ اَستـ!♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  08:53

×191

1 خرداد 97 08:46

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


دَرد را از هر طَرَفـ بِخوانیـ دَرد اَستـ,
غِیرِ دَرمانـ کِهـ عَکسَشـ ×نامَرد استـ..♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  08:50

×190

1 خرداد 97 08:44

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


قرار بود, بهترینِـ همـ باشیمـ,
اما حالا فقطـ دو تا غَریبهـ ایمـ یا خاطراتـِ مشترکـ :)♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  08:45

×189

1 خرداد 97 08:17

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,تو رو میخوام چیکار...؟
وقتی دنیا رو دارم!♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  08:29

×188

31 اردیبهشت 97 21:06

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

راستیـ، الانـ عزیز منـ، سَرِتـ رو شونهـ یـِ کیِهـ¿
صدایـِ خندهـ هآیـِ تو اَلآنـ تو خونِهـ یـِ کیِهـ¿
روزایـِ خوبـ ِ زندگیـ، تَمامِشونـ صَرفـِ تو شد
میگفتیـ راهِمونـ جُداستـ، آخرشَمـ حَرفِـ تو شد.. ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 31 اردیبهشت 97  21:10

×187

31 اردیبهشت 97 20:59

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,

چایی سرد میشه، یا میریزَنِش دور، 
یا عوضش میکنن 
حالا تو هِی فکر کن سرد باشی، جذاب تری.. 
♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 31 اردیبهشت 97  21:04

×186

31 اردیبهشت 97 20:24

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

به همه فرصت میدیم جز خودمون.. ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 31 اردیبهشت 97  20:25

×185

31 اردیبهشت 97 20:20

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,

به بَعضیآ حتا نباید ریــ×ـد. 
برنزه میشَنـ ، فردا بَرآتـ قیافهـ میگیرَنـ.. ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 31 اردیبهشت 97  20:22

×184

31 اردیبهشت 97 18:46

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

من دل گرمِ تو بودمـ، تو سَرِتـ گَرمـ ِ دلَمـ.. ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 31 اردیبهشت 97  18:50

×183

31 اردیبهشت 97 18:44

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

با دیدن رابطه های امروزی، تنهاییم، دلچسب تر میشه.. ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 31 اردیبهشت 97  18:45

×182

31 اردیبهشت 97 18:42

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

خدایا میدونم شوخیت گرفته، اما ما که همسن هم نیستیم.. ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 31 اردیبهشت 97  18:43♥تعداد کل صفحات♥ : 14   1 2 3 4 5 6 7 ...