مرگ ندارد!

26 اردیبهشت 97 18:38

♥نویسنده♥ : |ȺŁØŇĒ|
تنـــهـایی..
#سـرطـانـیـسـت
کـه …
مــــرگ ندارد . . .♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 26 اردیبهشت 97  18:41