×149

25 اردیبهشت 97 14:17

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

نهـ.. اشتباهـ نکنـ، منـ ضعیفـ نیستمـ¡
{تو} تنها نقطهـ ضعفمیـ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: -  -