×161

26 اردیبهشت 97 14:36

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

-I'm used to not being desired by you You are used to being desired by me  [من عادت دارم به نخواسته شدن از سمت تو توعادت داری به خواسته شدن از سمت من] ♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 26 اردیبهشت 97  14:45