×163

26 اردیبهشت 97 18:15

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,نمی دانستم که نامه های عاشقانه
ممکن است به بمبهای ساعتی تبدیل شوند
و اگر به آنها دست بزنم منفجر می شوند
 نمی دانستم که عبارتهای عاشقانه ممکن است به گیوتینی تبدیل شوند
نمی دانستم که انسان با خواندن نامه عاشقانه, می تواند زندگی کند
واگر دوباره آنها را بخواند, ممکن است بمیرد...♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 26 اردیبهشت 97  18:17