×164

27 اردیبهشت 97 14:32

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,


I have seen beauty in people who were

called ugly and I've seen the devil
in the most angelic faces

من زیبایی رو در آدمهایی که زشت خطاب شدن دیدم

و شیطان رو در فرشته مانند ترین صورتها دیدم♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: -  -