×194

1 خرداد 97 07:58

♥نویسنده♥ : Violet
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,

کاشـ یکیـ باشهـ کهـ باهاشـ حرفـ بزنیـ, سَبُکـ شیـ, نهـ پَشیمونـ...!♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 1 خرداد 97  08:00