#بی رحمی مردم

6 تیر 97 23:01

♥نویسنده♥ : Enigma
♥ارسال شده در♥: تکــــست☞✘ ,
آنچه از همــه دردناکتـر است
فقــر و بیماری نیست
بیرحمی مردم نسبت به یکدیگر است♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 6 تیر 97  23:16