#لاشی

17 شهریور 97 15:40

♥نویسنده♥ : Enigma
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,
کبوتر با کبوتر باز با باز
ولی لاشی کند با هر دو پرواز♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 17 شهریور 97  15:41