#برای دشمنت

20 شهریور 97 14:44

♥نویسنده♥ : Enigma
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,
گآھے یک دوست چنآن بآ دلت مے کند
کہ دلت بدجور
برآے دشمنت تنگ مے شود♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 20 شهریور 97  15:05