×49

19 مرداد 96 17:28

♥نویسنده♥ : Victoria
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,

سلامتی‌ڪسی‌ڪه...
الڪی‌میگفت‌دوسـت‌دارم...
الڪی‌میگفت عاشقتم...
الڪی‌فـدام‌میشـد...
الڪی‌بـوسم‌میڪرد...
الڪی‌بغلم میڪرد...
الڪی‌هواموداشت...
الڪی‌روم‌تعصــــب‌داشت...
✘الڪی‌میگفت‌فقط‌تورو دارم‌باکسی‌نیستم...✘
الڪــــــــــی میگفت...!!
میفهمــی...الڪــــــــــــــــــــی...؟؟♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 27 اسفند 96  05:41