×49

پنجشنبه 19 مرداد 1396 05:28 بعد از ظهر

♥نویسنده♥ : ♬fuck leben ↬
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,

سلامتی‌ڪسی‌ڪه...
الڪی‌میگفت‌دوسـت‌دارم...
الڪی‌میگفت عاشقتم...
الڪی‌فـدام‌میشـد...
الڪی‌بـوسم‌میڪرد...
الڪی‌بغلم میڪرد...
الڪی‌هواموداشت...
الڪی‌روم‌تعصــــب‌داشت...
✘الڪی‌میگفت‌فقط‌تورو دارم‌باکسی‌نیستم...✘
الڪــــــــــی میگفت...!!
میفهمــی...الڪــــــــــــــــــــی...؟؟♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 27 اسفند 1396  05:41 قبل از ظهر