هــHEHــه!

یکشنبه 5 شهریور 1396 12:57 ق.ظ

♥نویسنده♥ : ♛ ﻮยץ ครђ♛
تصویر مرتبط

ωـــلامتے پسریڪــــہ شب عروسیِ عشقش مست مست
بـــوכ رفت כҐ تالار نشست اما عروسیو بهـــҐ نــــزכ ...
صبر ڪرכ تا عروس بیاכبیروטּ
عروس اومــــכ همـہ بهش هـــכیـہ میــــכاכטּ
پسر هـــҐ رفت هـــכیـہ شو כاכ
عروس گفت ایـــטּ چیه؟
پسر گفت ایـــטּ هموטּقُـــرآنیـہ ڪـہ بهش قسҐ פֿـورכے مال مـــטּ بشے
♥نظــــــــــــرات♥ : نظرات
آخرین ویرایش: یکشنبه 5 شهریور 1396  12:59 ق.ظ