هــHEHــه!

چهارشنبه 8 شهریور 1396 05:11 بعد از ظهر

♥نویسنده♥ : ♛ ﻮยץ ครђ♛

⬅اَز ایــنــکه مَــجــبــورَم➡

✔مُــــحـــتَـــرَمـــآنــــهـ✔

↩بـــهـ بَـــعـــضــــیـــآ↪

بِـــفَـــهـــمــونَـــم کـــه

چِـــشـــمــِ دیــدَنــشــونــو نَـــدارمـ

❌حــالَـم بـهـمـ مـیـخـورهـ❌
♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: چهارشنبه 8 شهریور 1396  05:20 بعد از ظهر