↩ حـَــرف هـــاے تـِـکــــرارے

جمعه 7 مهر 1396 09:31 ق.ظ

♥نویسنده♥ : ♛ ﻮยץ ครђ♛

↩ حـَــرف هـــاے تـِـکــــرارے ... 

↩ عـشـــــق هــاے کـــوتـــــــاـہ بـــــاز تنهــایـــــــے ... 

↩ بســــﮧ ادامــــــﮧ ے ایــــن راہ ...♥نظــــــــــــرات♥ : نظرات
آخرین ویرایش: جمعه 7 مهر 1396  09:32 ق.ظ