✖باختم✖

2 آبان 96 18:51

♥نویسنده♥ : |ȺŁØŇĒ|
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,
✖بآختَـــــــــــــــــم✖
!به کَسایی کِ خِیلی میخواستَمِشون!
✖وَلیـــــــــــے مَن اَهلِ مِنَت کِشی نیستَم 
اَگه رَفت میگم بِدَرَک!!!✖♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 25 اسفند 96  17:19