×59

10 آذر 96 11:32

♥نویسنده♥ : Victoria
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,


×× خوابیدنـ تـو روز××

×بیــدآریـ تو شَبـ×

×°مَــریــضیــ اینـ نیـسـ کِهـ”بسـوزیـ تو |تَــبـ”×
♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 26 اسفند 96  11:54