اشتبــاه !×

شنبه 7 بهمن 1396 12:00 قبل از ظهر

♥نویسنده♥ : ♛ᵽȺɍsȺ♛
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,

بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد اینـه کـه
بـه مَـرد دیگـه ای فرصـت ایجــاد لبخـند
روی لبهـای زنِ موردِ علــاقه اش رو بـده♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: شنبه 26 اسفند 1396  11:31 قبل از ظهر