اشتبــاه !×

7 بهمن 96 00:00

♥نویسنده♥ : ♛ᵽȺɍsȺ♛
♥ارسال شده در♥: فـــاز سنگین☞✘ ,

بزرگتــرین اشتبــاه یک مـَرد اینـه کـه
بـه مَـرد دیگـه ای فرصـت ایجــاد لبخـند
روی لبهـای زنِ موردِ علــاقه اش رو بـده♥کامـــــــــنت♥ : نظرات
آخرین ویرایش: 26 اسفند 96  11:31