×73

8 فروردین 97 03:15

♥نویسنده♥ : Victoria


بدترینـ کاریـ کهـ یهـ نفر میتونهـ با دِلِتـ بکنهـ،
اینهـ کهـ باعثـ بشهـ دیگهـ از بودنـِ کَسیـ ذوقــــ!؟ــــ نَکُنیـ ♥کامـــــــــنت♥ : Čømmèñťß
آخرین ویرایش: 8 فروردین 97  09:21