×73

چهارشنبه 8 فروردین 1397 03:15 قبل از ظهر

♥نویسنده♥ : ∞♬Đêãđ↬


بدترینـ کاریـ کهـ یهـ نفر میتونهـ با دِلِتـ بکنهـ،
اینهـ کهـ باعثـ بشهـ دیگهـ از بودنـِ کَسیـ ذوقــــ!؟ــــ نَکُنیـ ♥کامـــــــــنت♥ : Čømmèñťß
آخرین ویرایش: چهارشنبه 8 فروردین 1397  09:21 قبل از ظهر