×74

10 فروردین 97 03:16

♥نویسنده♥ : Victoria

+ تمومـ شد؟
- آرهـ 
+ چرا آخهـ؟
- خیلیـ فرقـ داشتـ باهامـ
+ اما تو کهـ خیلیـ دوستشـ داشتیـ
- دقیقا همینـ بود فرقمونـ♥کامـــــــــنت♥ : Čømmèñťß
آخرین ویرایش: 8 فروردین 97  11:29