×74

جمعه 10 فروردین 1397 03:16 قبل از ظهر

♥نویسنده♥ : ∞♬Đêãđ↬

+ تمومـ شد؟
- آرهـ 
+ چرا آخهـ؟
- خیلیـ فرقـ داشتـ باهامـ
+ اما تو کهـ خیلیـ دوستشـ داشتیـ
- دقیقا همینـ بود فرقمونـ♥کامـــــــــنت♥ : Čømmèñťß
آخرین ویرایش: چهارشنبه 8 فروردین 1397  11:29 قبل از ظهر